ZP.371.28.2016 zamówienie z wolne ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Festiwalu Domoffon! w Łodzi w latach 2016-2018 (3 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” z siedzibą w Łodzi (90-062) przy ul. Piotrkowskiej 138/140,

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.28.2016-zamiar.pdf”]ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.28.2016-udzielenie.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

rodzaj: usługi
źródło finansowania: własne
status: zakończone