SZYMON RYCZEK | Głowa Jana Chrzciciela | UNIQA Art Łódź

Głowa Jana Chrzciciela” w parku Staromiejskim

W parku Staromiejskim powstała piąta realizacja artystyczna w ramach projektu UNIQA Art Łódź organizowanego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń. Tym razem jest to rzeźba przedstawiająca obciętą głowę Jana Chrzciciela. Została usytuowana na cokole w oczku wodnym w centralnej części parku. Rzeźba jest wykonana z żywicy epoksydowej zabarwionej pyłem węglowym. Okres ekspozycji rzeźby przewidziany jest do czasu, kiedy w oczku zostanie spuszczona woda, czyli do połowy października. Autorem rzeźby jest Szymon Ryczek – absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Michał Bieżyński, Łódzkie Centrum Wydarzeń, dyrektor artystyczny projektu UNIQA Art Łódź:
– Rzeźba Szymona Ryczka jest znakomitym przykładem realizacji site-specific, czyli takiej, w której obiekt artystyczny jest ściśle związany z miejscem, w którym powstaje.  W tym przypadku zarówno pod kątem formy, jak i treści rzeźba została świetnie dopasowana do historii i tożsamości miejsca,

w którym znajduje się dzisiejszy park.

Szymon Ryczek – artysta grafik, urodzony w roku 1991 w Łodzi. W latach 2011-2016 studiował
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej uzyskał pod kierunkiem profesora Dariusza Kacy. Uprawia grafikę warsztatową, w tym rzadko już dziś kultywowaną przez młodych twórców technikę gipsorytu.

Szymon Ryczek, autor rzeźby:

– Miejsce instalacji rzeźby, jak i jej tytuł uwalnia dwa łączące się ze sobą, istotne konteksty. Pierwszy
z nich to kontekst społeczny, który nawiązuje do historii XIX w. Teren dzisiejszego parku był wówczas zalany w większości wodą. Na schyłku wieku ziemie te zostały osuszone, powstały ulice i domostwa zamieszkane głównie przez niezamożne rodziny żydowskie. Rozkwitające życie i handel na tych ziemiach został przerwany wraz z nadejściem II wojny światowej, kiedy to część budynków wyburzono, a ich mieszkańców zesłano do getta. Tu pojawia się kontekst drugi – paschalny. Zarówno śmierć mieszkańców Łodzi, jak i tytułowego Jana Chrzciciela nie była śmiercią nadaremną. Sam Jan Chrzciciel głosił o ofierze, która wydaje owoc w postaci nowego życia. Działalność, która doprowadziła go do męczeńskiej śmierci była symbolem duchowego sprzeciwu wobec króla Heroda. Podobny los spotkał łodzian, którzy zginęli z rąk niemieckich oprawców. Istotnym elementem optycznym jest umieszczenie rzeźby w pobliżu wody. Staw staje się symbolicznym nośnikiem związanym z wodą życia, którą Jan chrzcił.

Rzeźba Szymona Ryczka to piąta realizacja w ramach międzynarodowego projektu sztuki
w przestrzeni miejskiej UNIQA Art Łódź, organizowanego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń. Dotychczas artysta ze Szczecina, ukrywający się pod pseudonimem Lump, stworzył na bazie słupów plakatowych przy ul. Piotrkowskiej ogromne przedmioty – ikony związane z okresem PRL. Na ścianie przy ul. Roosevelta 18 (od strony ul. Sienkiewicza) powstał wielkoformatowy mural autorstwa grupy Etam oraz Roberta Procha. Amerykańska artystka Crystal Wagner stworzyła różnokolorową instalację artystyczną na narożnej fasadzie kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 29, a śląska artystka Mona Tusz – płaskorzeźbę na ścianie przy ul. Gdańskiej 132.  Kolejną realizacją będzie wielkoformatowa rzeźba autorstwa dwójki artystów z Warszawy – Tomasza Górnickiego i Chazme, która stanie w lipcu przy dworcu Łódź Fabryczna.

 

O genezie samego projektu:

Michał Bieżyński, Łódzkie Centrum Wydarzeń, dyrektor artystyczny projektu UNIQA Art Łódź:

– Po ponad siedmiu latach organizacji projektu muralowego w Łodzi mogę śmiało powiedzieć, że centrum miasta zostało nimi w odpowiedni sposób nasycone. Murale stanowiły w moim zamyśle pierwszy, najbardziej logiczny i naturalny krok do rozpoczęcia myślenia o nowoczesnej galerii sztuki
w przestrzeni miejskiej. Liczba i nagromadzenie pustych ścian w centrum miasta wręcz nakazywały, aby w pierwszej kolejności wypełnić je malarstwem. Ten pomysł udało się zrealizować. Łódzkie murale są znane na całym świecie i stanowią obecnie ważną wizytówkę miasta. Nie chciałbym jednak doprowadzić do przesytu, do momentu, w którym liczba murali będzie tak duża, że mieszkańcy przestaną się nimi interesować, a ich odbiór stanie się bezrefleksyjny.

 

W związku z tym powołany został do życia projekt UNIQA Art Łódź, w ramach którego powstają różnorodne obiekty sztuki – rzeźby, płaskorzeźby, instalacje artystyczne, realizacje site-specific.
Do prac artystycznych wykorzystywane są różne materiały i technologie, tak by projekt był jak najbardziej zróżnicowany. Istotnym jest, aby zaprezentować mieszkańcom jak najszerszą paletę rozwiązań plastycznych. Dzięki temu poza płaszczyzną stricte artystyczną projekt spełniał będzie także funkcję edukacji wizualnej. Przedsięwzięcie to nie jest festiwalem, który odbywa się w określonym czasie. Funkcjonuje bardziej jako program sztuki miejskiej w Łodzi, w ramach którego poszczególne realizacje są tworzone w różnych miesiącach.