Kultugranty Pytania i odpowiedzi

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Kultugranty – pytanie dot. regulaminu” tab_id=”1493986776375-e24084f3-af3d”][vc_column_text]Czy w konkursie ogłoszonym przez ŁCW w dniu 3 marca br. – https://lcw.lodz.pl/kultugranty/ mogą wziąć udział organizacje, których siedziba jest formalnie zarejestrowana poza Łodzią (od lat działające również w Łodzi)?


Regulamin nie narzuca obowiązku siedziby wnioskodawcy znajdującej się na terenie Łodzi. Regulamin przewiduje wyłącznie obowiązek zorganizowania samego wydarzenia w Łodzi[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Kultugranty – pytanie dot. regulaminu” tab_id=”1493986776411-26347a9a-b91f”][vc_column_text]W regulaminie konkursu, ogłoszonego przez ŁCW w dniu 3 marca br. – https://lcw.lodz.pl/kultugranty/ nie ma żadnej wzmianki o wkładzie własnym wymaganym od Wnioskodawcy. Czy w związku z tym należy rozumieć, że wkład własny nie jest wymagany?


Regulamin nie przewiduje obowiązku wykazania wkładu własnego. Wkład własny – zgodnie z regulaminem – pozwoli uzyskać większą liczbę punktów.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Pytania do projektu KULTUGRANTY” tab_id=”1493986813170-2f3d076c-c4c4″][vc_column_text]Chciałbym zapytać o dwie rzeczy: Pierwsza dotyczy “§ 3 Warunki uzyskania wsparcia” punkt 6, podpunkt “- nagrody”. Organizujemy Festiwal Filmów Antydepresyjnych RELANIUM i chcielibyśmy zapytać w takim razie czy z państwa projektu możemy finansować nagrody dla uczestników? Drugie pytanie. Jaki jest termin realizacji wydarzenia bo nie jest to sprecyzowane. Czy wydarzenie możemy zrealizować w 2018 roku czy też mamy je zrealizować w 2017 roku. Trzecie pytanie. Czy jako kino mamy prawo organizować festiwal filmowy, gdyż z oświadczenia na koniec wniosku wynika w sumie, że nie: “nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie tożsamym z proponowanym projektem” Kino jest prowadzone przez Spółdzielnie Socjalną czyli w sumie przez organizację pozarządową.


W odpowiedzi na Pana pytania wskazuję:
ad. 1. Co do zasady nie ma zakazu sfinansowania nagrody ze wsparcia finansowego ŁCW;
ad. 2. Zgodnie z regulaminem, paragraf 3 ust. 5 “Termin realizacji Wydarzenia musi zakończyć się najpóźniej do końca
października 2017 r.”
ad. 3. Zgodnie z regulaminem, wydarzenie wskazane we wniosku nie może być tożsame z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wniosek z pytaniami odnośnie Kulturgrantów” tab_id=”1493986812576-136a2556-7dd6″][vc_column_text]W imieniu nieformalnej grupy organizatorów cyklu koncertów MOC – Junajted chciałbym zadać kilka pytań w związku z faktem, iż składamy wniosek jako podmiot bez osobowości prawnej.


Przede wszystkim, czy dla podmiotów bez osobowości prawnej planują Państwo zapewnić księgowość ze swojej strony? Czy też taką księgowość jednak należy uznać za koszt projektu i wpisać do kosztorysu?

Poza tym jak planują Państwo podpisywać umowy z artystami, czy mają Państwo własny wzór umowy?

Oraz, przy założeniu, że nasz wniosek projekt byłby wybrany, będzie można zweryifkować koszty, czy muszą one pozostać bezzmienne?
Jedyne wsparcie ze strony ŁCW polega na wkładzie finansowym. ŁCW nie pomaga przy organizacji samego wydarzenia, na które wcześniej przekazało środki finansowe.
W zakresie ponownej weryfikacji kosztów, regulamin przewiduje taką możliwość po wybraniu oferty. Niewielkie zmiany w kosztorysie są dopuszczalne, ale wymagają akceptacji stron.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Kultugranty_IV LO Łódź” tab_id=”1493986812094-bd6909e4-5722″][vc_column_text]Chcielibyśmy wziąć udział w konkursie na kultugranty, ale nie jesteśmy pewni, czy jako publiczna placówka finansowana przez miasto, możemy złożyć wniosek.
Od kilku lat organizujemy w naszej szkole gre miejską dla uczniów klas pierwszych, której celem jest zapoznanie nowych uczniów z historyczną okolicą szkoły oraz naszą patronką, Emilią Sczaniecką.
Robiliśmy to dotąd bez budżetu i dlatego nie mogliśmy np. wypożyczyć strojów z epoki.
Przygotowując się do złożenia wniosku, pojawiły się następujące pytania:
1 jw. – czy jako publiczna placówka finansowana przez miasto, możemy złożyć wniosek
2 czy możemy wnioskować o finanse na zakup artykułów spożywczych, z których powstaną smakołyki łódzkie lub na zakup potraw żydowskich do degustacji? na zakup wody mineralnej?
3 czy liczba uczestników/ adresatów – około 180 osób Uczniowie naszych klas pierwszych plus jedna klasa ze szkoły podstawowej) – to wystarczająca liczba odbiorców, czy lepiej zwiększyć do około 300 osób (dwie edycja gry: jedna dla uczniów IV LO, druga dla zgłoszonych grup z innych szkół podstawowych czy gimnazjum)?
Zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 regulaminu, szkoła nie jest adresatem programu – nie może wystąpić z wnioskiem.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]