Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/Plan-postępowań-zp-na-2019-1.pdf”]Plan postępowań na 2019 r.[/su_button]