ZP.371.1.2016 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival w Łodzi w latach 2016-2019 (4 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Fundacja Pro Lux Monumentis z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86 lokal 10U, 90-103

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/ogłoszenie-ex-ante-lmf.pdf”]ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/2016-OJS128-230782-pl.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]