ZP.371.1.2017 zamówienie na usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 13.01.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu – siedziby Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Termin składania ofert: 20.01.2017 r. godz. 12.00
[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/01/ZP.371.1.2017-Ogłoszenie-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/01/ZP.371.1.2017-Formularz-ofertowy.doc”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/01/ZP.371.1.2017-Wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/01/ZP.371.1.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne