ZP.371.1.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 11.01.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: monitorowanie systemu alarmowego dwóch obiektów z interwencją grup patrolowych.

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2018 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/01/ZP.371.1.2018-zapytanie-ofertowe-alarm.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/01/ZP.371.1.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/01/ZP.371.1.2018-Wzor-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/01/ZP.371.1.2018-odpowiedzi.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/01/ZP.371.1.2018-informacja-o-wyborze-www.pdf”]wybór ofert[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

środki finansowe z UE: nie