ZP.371.1.2019 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2019 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/ZP.371.1.2019_zapytanie_ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/ZP.371.1.2019-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/ZP.371.1.2019_wzor_umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/ZP.371.1.2019_odpowiedzi.pdf”]odpowiedzi na pytania[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/ZP.371.1.2019_zapytanie_ofertowe_zmiana.pdf”]zapytanie ofertowe – zmiana[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/ZP.371.1.2019_wzor_umowy_zmiana.pdf”]wzór umowy – zmiana[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/ZP.371.1.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie