ZP.371.10.2016 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: promocja w ramach organizacji „The Night of the Proms” w Łodzi w latach 2016-2018 (3 edycje)
Kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/ZP.371.10.2016-ogłoszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf”]ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/ZP.371.10.2016-ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu udzielenia zamówienia[/su_button]