ZP.371.10.2019 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02 kwietnia 2019 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług hotelarskich

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2019 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.10.2019_Ogłoszenie_o_zam-1.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.10.2019-Formularz-ofertowy.doc”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.10.2019_Oświadczenie_podst_wykluczenia.pdf”]Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.10.2019_wzór_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.10.2019_Unieważnienie.pdf”]Informacja o unieważnieniu postępowania[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie