ZP.371.11.2017 informacja o udzielanym zamówieniu z zakresu dzialałności kulturalnej

Przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz art. 37.a   ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991, Nr 114, poz. 493, t.j. z 2012 r., poz.406 ze zm.)

Przedmiot zamówienia: realizacja przedsięwzięcia kulturalnego „Piotrkowska Kameralnie” w okresie 5 lipca – 30 sierpnia 2017 r.

Wykonawca: Q4Q Tomasz Gołębiewski Impresariat Artystyczny z siedzibą w Łodzi, 94-276, przy ul. Marszowej 4.

Szacunkowa wartość zamówienia: 44.715,45 zł netto, tj.: 10.710,54 euro.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZP.371.11.2017-informacja-o-zamiarze-zamówienia.pdf”]informacja o zamówieniu[/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.11.2017-informacja-o-udzieleniu-zamówienia.pdf” size=”5″ center=”yes”]informacja o udzieleniu zamówienia[/su_button]

 

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne