ZP.371.12.2017 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: promocja Miasta i Centrum podczas trzech kolejnych edycji gali finałowej konkursu The Look of the Year, która odbędzie się w Łodzi w latach 2017-2019.

kod CPV 79342200-5 usługi w zakresie promocji

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/73601_2017.html” size=”5″ center=”yes”]ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy[/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/04/the-look-ogłoszenie-o-udzieleniu.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

Przewidywany wykonawca: Jadwiga Piątek Włodarczyk IGO-ART Agencja Impresaryjna z siedzibą w Łodzi, 93-479, przy ul. św. Franciszka z Asyżu 72.

 

rodzaj: usługi
źródło finansowania: własne
status: zakończone