ZP.371.12.2018 zamówienie na usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 22.03.2018 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług: ochrona imprezy o charakterze masowym organizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Termin składania ofert: 29.03.2018 r. godz. 12.00, sekretariat Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423, Łódź

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.12.2018-Ogłoszenie-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.12.2018-Formularz-ofertowy.doc”]zał. nr 1 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.12.2018-wzór-umowy.pdf”]zał. nr 2 wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.12.2018-Zal-3-Oświadczenia.rtf”]zał. nr 3 oświadczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.12.2018-odpowiedzi.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.12.2018-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf”]informacja z otwarcia ofert[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.8.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
finansowanie z UE: nie