ZP.371.13.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia na czas organizacji imprezy plenerowej – koncert w Pasażu Schillera w dn. 13.05.2018 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.03.2018 r. do godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.13.2018-zapytanie-ofertowe-płoty.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.13.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.13.2018-wzór-umowy-płoty.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.13.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie