ZP.371.14.2018 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Łódź Design Festival 2018

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/04/ZP.371.14.2018-ogłoszenie-o-zamiarze-udzielenia-zamówienia.pdf”]ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/04/ZP.371.14.2018-ŁDF-ogłoszenie-o-udzieleniu.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie