ZP.371.15.2017 zamówienie na usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 11.05.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług hotelarskich w Łodzi.

Kod CPV 55110000 – 4 Hotelarskie usługi noclegowe

Termin i miejsce składania ofert: 18.05.2017 r. godz. 12.00, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, sekretariat, I piętro.

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.15.2017-Ogłoszenie-na-usł-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.15.2017-Formularz-ofertowy.doc”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.15.2017-wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.15.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne