ZP.371.15.2018 zamówienie na usługi społeczne

Zamówienie z dn. 29 marca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego –  koncert plenerowy w ramach 5. edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 13.05.2018 wraz z transportem montażem i demontażem wszystkich wymaganych elementów zapewnionych przez Wykonawcę, tj.

Część 1 – wynajem i obsługa sceny wraz z realizacją transmisji video

Część 2 – wynajem, montaż i demontaż krzeseł wraz z transportem.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  05.04.2018 r. do godz. 12.00

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.15.2018-Ogłoszenie-na-usł-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.15.2018-zał.-nr-1-opz.pdf”]zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.15.2018-Formularz-ofertowy.doc”]zał. nr 2 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.15.2018-Projekt-umowy-zał.-3a.pdf”]zał. nr 3 a wzór umowy (cz.1)[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.15.2018-wzór-umowy-zał.-3b.pdf”]zał. nr 3 b zwór umowy – (cz.2)[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.15.2018-Zal-4ab-Oświadczenia.rtf”]Zał. nr 4 a,b oświadczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.15.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]ogłoszenie o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie