ZP.371.16.2017 informacja o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dnia 10.05.2017 r. o udzielanym zamówieniu, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz art. 37.a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991, Nr 114, poz. 493, t.j. z 2012 r., poz.406 ze zm.)

Przedmiot zamówienia: zapewnienie wystawienia czterech spektakli w ramach Letniej Sceny Teatralnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej według poniższego harmonogramu, tj.:
a.    7 lipca – Chamlet (obsada: Michał Zieliński),
b.    14 lipca – Lament na pl. Konstytucji (obsada: Barbara Wrzesińska, Maria Seweryn/Katarzyna Maternowska, Małgorzata Zawadzka/Olga Sarzyńska),
c.    21 lipca – Kredyt zaufania (obsada: Iza Kała),
d.    11 sierpnia – One mąż show (obsada: Szymon Majewski);

Wykonawca: Fundacja Kamila Maćkowiaka, ul. Sienkiewicza 55 lok. 31, 90-009 Łódź

Szacunkowa wartość zamówienia: 47.400 zł netto, tj.: 11.353,57 euro.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.16.2017-informacja-o-udzieleniu-zamówienia.docx.pdf”]informacja o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne