ZP.371.17.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2017 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajęcie 20 nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04×2,38 m w terminie 01-15.06.2017 w Łodzi  oraz  30 nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04×2,38 m w terminie 15-30.07.2017 r. w Łodzi.

Oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2017 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.17.2017-zapytanie-ofertowe-bb.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.17.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.17.2017-Wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.17.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi