ZP.371.19.2017 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Forum Kina Europejskiego “Cinergia” w Łodzi w latach 2017-2019 (3 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Stowarzyszenie Łódź Filmowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205, 90-451

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ted-cinergia-ogłoeszenie-ex-ante.pdf”]ogłoszenie ex ante[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne