ZP.371.19.2018 zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe z dn. 17.05.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: promocja Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Sztuki Cyrkowej Hokus-Pokus poprzez realizację internetowej kampanii na kanałach YouTube, instagram prezentujących performance widowisk z pogranicza nowego cyrku, teatru, sztuki alternatywnej i artystów ulicznych.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 23.05.2018 r. do godz. 10.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.19.2018-Hokus-pokus-kampania.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.19.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.19.2018-wzór-umowy-hokus-pokus.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.19.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie