ZP.371.2.2016 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja koncertu – występu artysty światowej sławy – Roda Stewart’a w Łodzi w hali Atlas Arena w dniu 28 maja 2016 r.

Kod CPV: 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/ZP.371.2.2016-ogłoszenie-o-zamiarze-udzielenia-zamówinia.pdf”]ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/ZP.371.2.2016-ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]