ZP.371.2.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2017 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZP.371.2.2017-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZP.371.2.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZP.371.2.2017-Wzór-umowy-sprzątanie.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZP.371.2.2017-odpowiedzi.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZP.371.2.2017-odpowiedzi-2.pdf”]pytania i odpowiedzi cz.2[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZP.371.2.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi