ZP.371.2.2019 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Fotofestiwalu – Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w latach 2019-2021 (3 edycje)

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany Wykonawca: Fundacja Edukacji Wizualnej z/s 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/Ogł-2019-OJS016-034518-pl-1.pdf”]Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/2019-OJS041-093682-pl.pdf”]Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne