ZP.371.21.2017 zamówienie na usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 05.06.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego –  imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dniach 28-29.07.2017 r. wraz z transportem montażem i demontażem

Główny kod CPV: 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Dodatkowe kody CPV*: 92370000-5 usługi techników dźwięku

Termin i miejsce składania ofert: 12.06.2017 r. godz. 12.00, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, sekretariat, I piętro.

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.21.2017-Ogłoszenie-na-usł-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/opz-scena-2017-urodziny.pdf”]opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.21.2017-Formularz-ofertowy-1.doc”]formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.21.2017-Projekt-umowy-1.pdf”]wzór umowy[/su_button]

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia- ridery techniczne

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Załącznik-nr-1-Rider-techniczny-dźwięk-Natalia-Nykiel.pdf”]załącznik nr 1 do opz[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Załącznik-nr-2-Rider-techniczny-światło-Natalia-Nykiel.pdf”]załącznik nr 2 do opz[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Załącznik-nr-3-Rider-techniczny-Rezerwat.pdf”]załącznik nr 3 do opz[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Załącznik-nr-4-Rider-techniczny-dźwięk-Hey.pdf”]załącznik nr 4 do opz[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Załącznik-nr-5-Rider-techniczny-światło-Hey.pdf”]załącznik nr 5 do opz[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Załącznik-nr-6-Stage-Plan-Hey.pdf”]załącznik nr 6 do opz[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Załącznik-nr-7-Rider-techniczny-dźwięk-Monika-Brodka.pdf”]załącznik nr 7 do opz[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Załącznik-nr-8-Rider-techniczny-światło-Monika-Brodka.pdf”]załącznik nr 8 do opz[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Załącznik-nr-9-Rider-techniczny-O.S.T.R.pdf”]załącznik nr 9 do opz[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.21.2017-odpowiedzi1.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.21.2017-pytania-i-odpowiedzi-2.pdf”]pytania i odpowiedzi 2[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.21.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.21.2017-ponowny-wybór.pdf”]informacja o ponownym wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne