ZP.371.21.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 23.05.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług publikacji reklam i ogłoszeń w lokalnej prasie drukowanej

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2018 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.21.2018-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.21.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.21.2018-umowa-gazety.pdf”]wzór umowy cz.1[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.21.2018-umowa-miesięcznik.pdf”]wzór umowy cz.2[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.21.2018-odpowiedzi.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.21.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.21.2018-inf-o-ponownym-wyborze-1.pdf”]Informacja o ponownym wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie