ZP.371.21.2019 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dnia 10.05.2019 r. o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Podstawa prawna: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Przedmiot zamówienia: realizacja przedsięwzięcia kulturalnego z cyklu „Stand-up na Piotrkowskiej” w okresie od 04.07.2019 r. do 29.08.2019 r. (organizacja czterech widowisk w pasażu Rubinsteina)

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.21.2019_Ogłoszenie_o_udzielanym_zam.pdf”]Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.21.2019_Informacja_o_udzieleniu_zam.pdf”]Informacja o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne