ZP.371.24.2016 zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe z dnia 20 czerwca 2016 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na realizację usługi- ochronę imprezy o charakterze masowym organizowanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 504 ze zm.) w dn. 29-31.07.2016 r.
Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 23.06.2016 r. do godziny 10.00.
[su_button url=”#”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”#”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”#”]pytania od Wykonawców[/su_button][su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.24.2016.-informacja-o-odstąpieniu-od-wyboru.pdf”]informacja o odstąpieniu od wyboru[/su_button]