ZP.371.25.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 24 czerwca 2016 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych na czas organizacji imprezy Urodziny Łodzi w dniach 29-30.07.2016 r.
Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 28.06.2016 r. do godziny 10.00.
[su_button url=”#”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”#”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.25.2016.wybór-oferty.pdf”]wybór oferty[/su_button]