ZP.371.25.2017 zapytanie ofertowe

zamówienie ofertowe z dnia 02.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dn. 28-29.07.2017 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2017 r. do godz. 14.00.

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.25.2017zapytanie-karetki.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.25.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.25.2017-umowa.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.25.2017-informacja-o-unieważnieniu-1.pdf”]informacja o unieważnieniu[/su_button]

rodzaj zamówienia: usługi

źródło finansowania: środki własne

status: zakończone