ZP.371.26.2016 przetarg nieograniczony

Zamawiający: Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego – imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dniach 29-30.07.2016 r.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 04.07.2016 r., godz. 9:00

do pobrania:
[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ogłoszenie.php_.htm”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.26.2016-SIWZ.pdf”]Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[/su_button]

Opis przedmiotu zamówienia: [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.26.2016-Załącznik-nr-1-do-SIWZ.pdf”]załącznik nr 1 do SIWZ[/su_button]

Formularz ofertowy: [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.26.2016-Załącznik-nr-2-do-SIWZ.docx”]załącznik nr 2 do SIWZ[/su_button]

Oświadczenia: [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.26.2016-Załącznik-nr-3-do-SIWZ.docx”]załącznik nr 3 do SIWZ[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.26.2016-Załącznik-nr-4-do-SIWZ.docx”]załącznik nr 4 do SIWZ[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.26.2016-Załącznik-nr-5-do-SIWZ.docx”]załącznik nr 5 do SIWZ[/su_button]

wzór umowy: [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.26.2016-Załącznik-nr-6-projekt-umowy.pdf”]załącznik nr 6 do SIWZ[/su_button]

pytania i wyjaśnienia do SIWZ: [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.24.2016-pytania-do-zapytania-11.pdf”]wyjaśnienia do SIWZ[/su_button]

Informacja o wyborze oferty: [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/pismo-zawiadomienie-o-wyborze-nakorzystniejszej-oferty.pdf”]wybór najkorzystniejszej oferty[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZP.371.30.2016-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button] stan postępowania: zakończone
wartość zamówienia: poniżej progu unijnego
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania przetargu: środki własne