ZP.371.26.2018 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 czerwca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna letnich plenerowych wydarzeń artystycznych na ul. Piotrkowskiej wraz z transportem montażem i demontażem.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 19.06.2018 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.26.2018-Ogłoszenie-na-usł-społeczne.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.26.2018-Zał.-nr-1-opz.pdf”]Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.26.2018-formularz-ofertowy.docx”]Zał. nr 2 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.26.2018-Projekt-umowy-1.pdf”]Zał. nr 3 wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.26.2018-Zal-4ab-Oświadczenia.rtf”]Zał. nr 4 oświadczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.26.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie