ZP.371.29.2017 zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: „Letnie plenerowe wydarzenia artystyczne na ul. Piotrkowskiej” – zapewnienie zaplecza sprzętowego wraz z usługą transportową.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 29.06.2017 r. do godz. 10.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.29.2017-zapytanie-ofertowe-plenery-Piotrkowska.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.29.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.29.2017-Projekt-umowy.pdf”]projekt umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.29.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

 

rodzaj:usługi

status: zakończone

źródło finansowania: środki własne