ZP.371.29.2018 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: świadczenie usług w zakresie działań promujących miasto Łódź i Łódzkie Centrum Wydarzeń w ramach realizacji wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn. „Łódź Disco Fest”.

Kod CPV: 79342200-5 usługi w zakresie promocji

Przewidywany wykonawca: World Media sp. z o.o., ul. Kamionkowa 41/1, Warszawa, 03-812

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.29.2018-ogłoszenie-o-zamiarze.pdf”]Informacja o zamiarze zawarcia umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.29.2018-Ogloszenie-o-udzieleniu.pdf”]Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie