ZP.371.3.2018 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie z dn. 5 lutego br.  o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  12.02.2018 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.3.2018-Ogłoszenie-na-usł-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.3.2018-Formularz-ofertowy.doc”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.3.2018-wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.3.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

rodzaj: usługi

status: zakończone

finansowanie ze środków UE: NIE