ZP.371.30.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 12 lipca o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest realizacja usługi: wykonanie i dostawa druków promujących wydarzenia w ramach Urodzin Łodzi organizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 15.07.2016 r. do godz. 11.00.

[su_button url=””]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=””]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/07/ZP.371.30.2016.wybór-oferty-11.pdf”]wybór oferty[/su_button]

stan postępowania: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne