ZP.371.30.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa materiałów reklamowych dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2017 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.30.2017-zapytanie-ofertowe-materiały.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.30.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/zp.371.20.2017-umowa-materiały-do-sprzedaży.pdf”]wzór umowy[/su_button]

opis przedmiotu zamówienia (załączniki 3a-d):

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/cz.1-Zestaw-saszetki-plecaki-portfele.pdf”]część 1[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/Cz.-2-Czapki-Snapback-1.pdf”]część 2[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/Cz.3-czapki-Tirówki.pdf”]część 3[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/cz.4-Leżaki.pdf”]część 4[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.30.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: dostawa