ZP.371.30.2018 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dnia 28.06.2018 r. o  zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej,  którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz art. 37 a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z  2017 r., poz.862 ze zm.)

Przedmiot zamówienia: organizacja przedsięwzięcia kulturalnego – Urbanator Days, w ramach którego odbędą się warsztaty muzyczne oraz koncert  połączony z jam session w klubie Wytwórnia w Łodzi. 

Termin realizacji: 25-26.09.2018 r.

Wykonawca: Fundacja „URBANIAK.COM” z siedzibą w Warszawie (00-871) przy ul. Żelaznej nr 67, lok. 75.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.30.2018-informacja-o-zamiarze-4d-urbanator.pdf”]Informacja o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.30.2018-informacja-o-udzieleniu-urbanator.pdf”]informacja o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

środki z UE: nie