ZP.371.32.2017 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dn. 12.07.2017 r. o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz art. 37 a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991, Nr 114, poz. 493, t.j. z 2012 r., poz. 406 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia: wystawienie plenerowego spektaklu teatralnego „Improwizowana Komedia Romantyczna w trzech aktach” grupy Impro Atak! w ramach Letniej Sceny Teatralnej w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 3.

Termin realizacji: 18.08.2017 r.

Wykonawca: TM Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-007 przy Placu Komuny Paryskiej 5a,

Wartość zamówienia: 4.305 zł brutto, tj. 3.500 zł netto

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/07/ZP.371.32.2017-informacja-o-zamiarze-4d-improatak.pdf”]informacja o udzielanym zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/07/ZP.371.32.2017-informacja-o-udzieleniu-4d-improatak-1.pdf”]Informacja o udzieleniu zamówienia [/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne