ZP.371.32.2018 Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 11.07.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: kompleksowa obsługa w zakresie wynajmu ogrodzenia oraz wynajmu kabin toaletowych i kontenerów w stanie zupełnym, umożliwiającym ich prawidłowe i pełne funkcjonowanie, zgodnie z ich przeznaczeniem na czas organizacji imprezy „595. Urodziny Łodzi” w dniach 26-30.07.2018 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2018 r. do godz. 13.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.32.2018-zapytanie-ofertowe-2.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.32.2018-formularz-ofertowy.docx”]zał. nr 1 formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.32.2018-wzór-umowy.pdf”]zał. nr 2 wzór umowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/mapa-03.jpg”]zał. nr 3 mapa terenu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.32.2018-odpowiedzi.pdf”]Pytania i odpowiedzi [/su_button]

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.32.2018-informacja-o-wyborze-2.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie