ZP.371.34.2017 zamówienie na usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 19.07.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu – siedziby Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/07/ZP.371.34.2017-Ogłoszenie-społeczne-2.pdf”]ogłoszenie[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/07/ZP.371.34.2017-Wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/07/ZP.371.34.2017-Formularz-ofertowy-1.doc”]formularz ofertowy[/su_button]

 

Termin składania ofert: 26.07.2017 r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert: sekretariat Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/07/ZP.371.34.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[/su_button]

 

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi