ZP.371.37.2017 zamówienie na usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 09.08.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego –  “Teatr na Piotrkowskiej” – spektakl teatralny pt. “Ziemia Obiecana” w dniu 16.09.2017 r. wraz z transportem montażem i demontażem

Główny kod CPV: 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Dodatkowe kody CPV*: 92370000-5 usługi techników dźwięku

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.37.2017-Ogłoszenie-na-usł-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/Załącznik-nr-1-OPZ.pdf”]załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.37.2017-Formularz-ofertowy.doc”]załącznik nr 2 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.37.2017-Projekt-umowy.pdf”]załącznik nr 3 projekt umowy[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/załącznik-nr-1.1.-ZIEMIA-OBIECANA_plan-oświetlenia.pdf”]załącznik nr 1.1. plan oświetlenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/załącznik-nr-1.2.-ZIEMIA-OBIECANA_plan-sceny.pdf”]załącznik nr 1.2. plan sceny[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/zał-nr-1.3-WIZUALIZACJA.jpg”]załącznik nr 1.3. wizualizacja[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/zał-nr-1.4.-ZIEMIA-OBIECANA_rider-techniczny_v.-7.08.2017.pdf”]załącznik nr 1.4. rider techniczny teatru[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/załącznik-nr-1.5.-mapa-terenu.jpg”]załącznik nr 1.5. mapa terenu [/su_button]

Termin i miejsce składania ofert: 16.08.2017 r. godz. 12.00, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, sekretariat, I piętro.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 16.08.2017 r. godz. 12.30, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, sala konferencyjna, I piętro.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.37.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne