ZP.371.4.2019 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość jest mniejsza niż kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Łódź Design Festival 2019

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf”]Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Ogł_o_udzeleniu_zam.pdf”]Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne