ZP.371.41.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest zabezpieczenie medyczne imprezy masowej “Teatr na Piotrkowskiej” – spektakl teatralny pt. “Ziemia Obiecana” w dniu 16.09.2017 r.
Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 05.09.2017 r. do godz. 14.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.41.2017-zapytanie-ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.41.2017-formularz-ofertowy.pdf”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.41.2017-wzór-umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.41.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne