ZP.371.45.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 11 września 2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: przygotowanie i dostawa 30 m3 pianki poliuretanowej do stworzenia czasowej instalacji artystycznej w przestrzeni miejskiej w Łodzi.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.45.2017-zapytanie-ofertowe-materiały.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.45.2017-załącznik-nr-1-opz.pdf”]załącznik nr 1 opis przedmiotu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.45.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.45.2017-umowa-pianka.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/ZP.371.45.2017-informacja-o-unieważnieniu.pdf”]informacja o unieważnieniu postępowania[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: dostawa

źródło finansowania: środki własne