ZP.371.5.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajęcie nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04×2,38 m na terenie Łodzi  w następujących terminach:

od 01.04 do 15.04.2018 r. – 30 szt. nośników,

od 01.06 do 15.06.2018 r. – 30 szt. nośników,

od 16.06 do 30.06.2018 r. – 30 szt. nośników,

od 16.07 do 31.07.2018 r. – 50 szt. nośników.

 

oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2018 r. do godz. 10.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/2018-zapytanie-ofertowe-bb.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.-.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.5.2018-Wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.5.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

rodzaj: usługi

status: zakończone

finansowanie ze środków UE: nie