ZP.371.7.2016 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Power Festival w Łodzi w dn. 07.06.2016 r.

Kod CPV: 79952999-9 Usługi w zakresie organizacji festiwali

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/ZP.371.7.2016-ogłoszenie-o-zamiarze.pdf”]ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/ZP.371.7.2016-ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]