ZP.371.7.2018 informacja o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dnia 13.03.2018 r. o  zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej,  którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz art. 37 a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia: realizacja przedsięwzięcia kulturalnego 2. edycja spotkań z muzyką na ulicy Piotrkowskiej – „Piotrkowska Kameralnie” w okresie 20 czerwca – 29 sierpnia 2018 r.

Wykonawca: Q4Q Tomasz Gołębiewski Impresariat Artystyczny z siedzibą w Łodzi, 94-276, przy ul. Marszowej 4.

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.7.2018-informacja-o-zamiarze-zamówienia.pdf”]informacja o zamiarze udzielenia zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.7.2018-informacja-o-zamówieniu.pdf”]informacja o zamówieniu[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne