ZP.371.7.2019 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 marca 2019 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pn. Inauguracja VI Łódzkich Senioraliów 2019

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 02.04.2019 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.7.2019_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.7.2019_Zal1_OPZ_Senioralia_2019.pdf”]Opis przedmiotu zamówienia [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.7.2019_Formularz_ofertowy.pdf”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.-371.7.2019_wzór_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.7.2019_Harmonogram_produkcyjny.pdf”]Załącznik do umowy – Harmonogram [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.7.2019_Zal4_Wykaz_usług.pdf”]Zał. nr 4 Wykaz usług[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.7.2019_Zal5_Oświadczenie_o_spełnianiu.pdf”]Zał. nr 5 Oświadczenie dot. spełniania warunków [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.7.2019_Zal6_Oświadczenie_podst_wykluczenia.pdf”]Zał. nr 6 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.7.2019_Zal7_Doświadczenie.pdf”]Zał. nr 7 Doświadczenie [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/ZP.371.7.2019-informacja-o-wyborze.pdf”]Informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie