ZP.371.8.2017 zamówienie na usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 28.03.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług: ochrona imprez o charakterze masowym organizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Termin składania ofert: 04.04.2017 r. godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/ZP.371.8.2017-Ogłoszenie-społeczne.pdf” size=”5″ center=”yes”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/ZP.371.8.2017-Formularz-ofertowy.doc” size=”5″ center=”yes”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/ZP.371.8.2017-wzór-umowy.pdf” size=”5″ center=”yes”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/ZP.371.8.2017-odpowiedzi.pdf” size=”5″ center=”yes”]pytania i odpowiedzi[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/ZP.371.8.2017-informacja-o-wyborze.pdf” size=”5″ center=”yes”]informacja o wyborze[/su_button] status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne